Effecten Meter

Het effect van hartcoherentie op lichamelijke - stress - depressie en angst klachten - Nerva

Het effect van hartcoherentie op klachten

Bij aanvang van het  coaching-traject  en na gemiddeld  8 weken zal de hartcoherentie-coach de 4 DKL vragenlijst aanbieden.  De 4 DKL, de vier-dimensionele-klachtenlijst,  is ontworpen door een Nederlandse huisarts Berend Terluin.  De lijst is evidence based benoemd.   Ze toetst klachten op 4 domeinen nml : lichamelijke klachten, negatieve stress, depressie en angst.   Per domein wordt er een score berekend.  Deze score situeert zich dan in een zone “geen klacht” (groene kleur), “matig verhoogde- (oranje kleur)”  of sterk verhoogde klacht” (rode kleur in de grafiek).

Bij het dalen van de score van negatieve stress, door het beoefenen van hartcoherentie, zien we een ook gunstige invloed op de scores van de andere domeinen.

Stress kan je nooit volledig uitsluiten.  Dat is ook niet wenselijk.  Door de blootstelling aan stress verwerven we tenslotte veerkracht.    Zo zien we dat bij de 2de meting nog een behoorlijk percentage negatieve stress overblijft in de middelmatige level.   Het verschil is dat de cliënt, dankzij de training, nu hiermee beter kan omgaan dan voorheen. (verhoging van veerkracht).

Het domein “Depressie”  houdt  de registratie van depressieve gevoelens in naar aanleiding van bijvoorbeeld een chronisch stress syndroom.   Bij een pathologische depressie zal hartcoherentie ondersteunend zijn maar niet afdoende helend.  Dit geldt ook voor het domein “Angst”.   De angst die hier geregistreerd wordt is deze die ontstaat door een overprikkeld angstcentrum door de stress.

Hartcoherentie zal nooit een behandeling van een arts vervangen.  Complementair met de behandeling kan hartcoherentie wel enorm ondersteunend zijn.  Dus  we adviseren om sowieso een arts te consulteren indien een pathologisch probleem.

Iedere cliënt die minimaal 2 x/dag hartcoherentie beoefent wordt opgenomen in de registratie, ongeacht het resultaat van de scores.

Momenteel zijn de metingen van 55 cliënten opgenomen in de grafiek.

De 4 dkl wordt via Nerva online aangeboden aan de cliënt.  Met behulp van een codesysteem kunnen we dit anoniem verwerken en voldoen we aan de GDPR wetgeving.